kunstzondagvorden
 

KUNSTZONDAGVORDEN

KunstZondagVorden is een project van de Stichting KunstInVorden (zie informatie Stichting onderaan pagina).

KunstZondagVorden beoogt een breed publiek kennis te laten maken met professionele beeldende kunst en vormgeving in galeries en ateliers in en om Vorden. Hiervoor organiseert zij viermaal per jaar een kunsttocht.

Wat?
Deze kunsttocht biedt het publiek een grote diversiteit aan abstracte en figuratieve beeldende kunst t.w.: fotografie, schilder- en tekenkunst, beeldhouwwerken en sculpturen, grafiek, keramiek-, glas- en viltobjecten, 3d-design en organische kunst, animatie- en videokunst.

Waar?
De locaties waar deze kunstroute de bezoeker naar toebrengt zijn zeer divers. Van huiskamer en atelier tot galerie en beeldentuin op de meest verrassende plekken in Vorden-dorp en buitengebied.

Waarom?
KunstZondagVorden beoogt bruggen te slaan tussen de kijker en het kunstwerk. Daarom zijn op KunstZondagVorden o.a. de kunstenaars/vormgevers aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan over hun werkstukken, hun inspiratiebronnen en toegepaste technieken.

Wanneer?
KunstZondagVorden vindt plaats op iedere tweede zondag van de derde maand van elk kwartaal.
Zie Infoblad voor data en tijden.

Wie?
KunstZondagVorden is een aanrader voor degene die thuis is in de kunsten alsook voor degene die openstaat om deze wereld te ontdekken of er kennis
mee wil maken.

Will(emijn) Colenbrander Projectleider project KunstZondagVorden

 

KunstZondagVorden data 2020

8 maart 2020

14 juni 2020 helaas geannuleerd!

13 september 2020

13 december 2020 helaas geannuleerd! Lees het persbericht!

 

STICHTING KUNSTINVORDEN

Doel?
De Stichting KunstInVorden (opgericht mei 2015) organiseert, faciliteert en stimuleert kunstevenementen in de meest brede zin van professioneel niveau voor een breed publiek en specifieke doelgroepen.

Bestuur?
Will(emijn) Colenbrander (voorzitter); Willem Beens (penningmeester).

Hoe?
Stichting KunstInVorden zal binnen haar doelstelling projectmatig werken. Deelnemers van KunstZondagVorden en anderen kunnen bij het bestuur van Stichting KunstInVorden projectvoorstellen indienen in alle kunstdisciplines. In de uitvoering van nieuwe projecten is de Stichting afhankelijk van het kunnen verwerven van de nodige financiƫle middelen.

Will(emijn) Colenbrander (voorzitter Stichting KunstInVorden)
Het Hoge 4
7251 XZ Vorden
T 0575 552297
E info@kunstzondagvorden.nl
Bankrekeningnummer Stichting KunstInVorden NL 75 RABO 0304 2886 75